Fiska i Ljusterån


Ljusterån är Säters blåa adelsmärke längs stadskärnan. Från staden kastar sig ån nedför Kvarnforsen och påbörjar efter forsarna sin resa genom Säterdalens ravinsystem för att slutligen införlivas med Dalälven. Förutom dämmena kring bebyggelsen och vid reningsverket flyter ån fram utan vandringshinder, ett faktum som kan bjuda på trevliga överraskningar när/om fisk från Dalälven besöker ån.


Var?

Fiske inne i staden går utmärkt liksom åsträckan längs Säterdalens nöjesområde. Bortom nöjesområdet sätts fiskarens tålamod på prov. Steget från kulturpåverkad, rensad å till vildvuxen och vedbemängd dito är kort. Efter Kônsten (en restaurerad stånggångsarmatur som gav kraft till vattenpumparna i Bispbergs gruva) förändras fiskarens svängrum drastiskt. Här kliver du också in i den natur som karakteriserar Säterdalens naturreservat. Fiske i reservatet är ok då föreskrifterna inte omfattar fisket. En vandringsled längs ån underlättar förvisso framkomligheten men möjliggör för den skull inte alltid ett komfortabelt fiske. Ta det försiktigt och använd grövre fiskelina. Växtligheten utmed ån och de döda träden i ån är en förutsättning för en rik biologisk mångfald i området.

Vill du börja fisketuren i ravinsystemets hjärta, utan vägen via Säterdalen, startar du istället turen i Norddalen (kör via Dalsbyvägen, bilparkering finns vid bron). OBS: torra somrar kan omintetgöra fiske på grund av litet vattenflöde i ån.

Vad?

Förutom gädda och abborre förekommer ett antal vitfiskarter som mört, löja, blåsik, braxen och id. De tre senare arterna bör sökas i åns nedre delar, från Norddalen till Dalälven. Öring från älven vandrar upp regelbundet, men fångster av det slaget tillhör kategorin högoddsare. Bättre lycka med öringsfiske kan istället vara åns motsatta del, nämligen åsträckan genom staden. Inte sällan letar sig öring ned från Ljustern till Ljusterån och parkerar då gärna vid någon av åns forssträckor.

Sist men inte minst, Säterdalens ravinsystem är alltid väl värt ett besök – med eller utan fiskespö.

Fiskekarta med mer info

Köp fiskekort online här