En person som vandrar i skogen på en stig.

Finngården Skifsen

En av de platser i Säfsen som skogsfinnarna först bosatte sig på i början av 1600-talet, var vid sjön Skifsens östra strand, ca 7 km söder om Fredriksberg. Här håller man på att bygga upp en finngård, som den kunde se ut på 1750-talet.

Boka

Beskrivning

Det finns en fungerande rökbastu, kokhus med en spis, rökstuga, stolpbod, lada och en ria, som inte är helt färdigställd. Det erbjuds bastubad i rökbastun under sommaren.

På platsen finns skyltad information. Vandringsleden Skifsenleden passerar här.

Finngården Skifsen är en miljö i Ekomuseum Bergslagen.

Vägbeskrivning

I Fredriksberg åk mot Gåsborn, ca 4 km (gamla Filipstadsvägen). Därifrån är det skyltat med Finngården Skifsen. 8 km grusväg.