Ett torg, en staty av Engelbrekt, ett stort vitt stenhus med putsad fasad i bakgrunden.

Falu Rådhus

Uppfördes först som ett kronomagasin. Det var i stort sett färdigt 1647 men planerna ändrades och huset byggdes om till rådhus. Byggnaden ovanpå den höga sockeln stod klar 1653. På 1670-talet tillfogades en andra våning.

Boka

Beskrivning

I huset inrymdes bl a stadskällare, apotek, ränteri och auktionskammare. Rådhuset skadades svårt vid stadsbränderna 1761 men återuppfördes omgående och har sitt nuvarande utseende från denna tid.