CBIS 5437908

Fäbodrundan - vandringsled

En 6 km lång vandring med start i Skallskogs levande fäbodmiljö. Leden går vidare genom gamla igenvuxna odlingsmarker och skog fram till det övergivna fäbodstället Brändskog. Det fungerar bra att gå leden åt bägge hållen och strax innan Brändskog kan man gena tillbaka, då blir rundan knappt 4 km. Leden går på gamla fäbodstigar och det förekommer fuktiga partier.

Boka

Information

Sommartid finns möjlighet att möta korna som går och betar eller känna röklukten från pannmurar och messmörskok. På Skallberget skvallrar stora stenrösen och ovanligt tydliga odlingsterrasser om det öppna landskap som var här för knappt 100 år sedan.

Brändskog var ett stort fäbodställe som idag är helt övergivet och nästan alla fäbodstugor, lador och andra byggnader är borta - de har flyttats, blivit ved, kolats eller ruttnat ner. Men den uppmärksamme ser lämningar av odlarmöda och byggnader då grunder, spismurar, trampade stigar och rostiga föremål är kvar.

I Skallskog finns en kortare, märkt rundtur. Skallskogsrundan med information om byggnader och företeelser.

Svårighetsgrad blå=lätt.

Vägbeskrivning: Åk från Leksand mot Dala-Järna, ca 17 km. Passera avfarten mot Dala-Floda och sakt ner, efter några 100 meter sväng upp till Skallskog, parkering till vänster.

Faciliteter och service

  • Sommar

Vägbeskrivning

Åk från Leksand mot Dala-Järna, ca 17 km. Passera avfarten mot Dala-Floda och sakta ner, efter några 100 m sväng upp höger till Skallskog, parkering direkt till vänster.