Kanaler


visitdalarna.se

Vår viktigaste försäljningskanal där vi har ett tydligt mål att öka vår gemensamma online-försäljning genom ständig kvalitetsförbättring, uppdatering och utveckling. All vår kommunikation styrs i första hand till webbplatsen. Vi jobbar med att lyfta paketerade produkter utifrån våra teman. Webbplatsen visitdalarna.se finns på sex olika språk.  

E-handelssystem


Vi arbetar med BookVisit, en av marknadens snabbast växande e-handelssystem för boendeanläggningar. På ett och samma ställe hanterar du både online-bokningen på din egen webbsida och hanteringen av externa säljkanaler som visitdalarna.se, booking.com, hotels.com, tripadvisor, google m fl. Vi har även andra lösningar för dig som förmedlar aktiviteter och biljetter. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Digitala kanaler

Som en del av kampanjteman används digital annonsering i form av banners för att synliggöra och nå ut med budskapet på relevanta platser mot prioriterade målgrupper.

 • Sociala medier
  Sociala medier är kanske den påtagligaste delen av den digitala transformation som kommer sätta stora avtryck i vårt sätt att arbeta och att nå framgång. De är verktyg för att skapa relation med kunder, leverantörer, arrangörer samt verksamma i besöksnäringen och beslutsfattare. Vi använder sociala medier för att öka försäljningen av destinationen Dalarna, ge inspiration och skapa kännedom om vårt varumärke samt driva PR/opinionsfrågor för en positiv utveckling av besöksnäringen. De kanaler vi fokuserar på idag är Facebook och Instagram.

 • Adwords
  Så kallade Adwords, eller sökordsannonsering, ingår i mediamixen för våra olika tema-kampanjer i syfte att driva trafik till web för mera information och bokning.
   
 • Samarbete med influencers
  I dagens fragmenterade medialandskap behöver vi nå olika målgrupper med relevanta budskap i de kanaler där de befinner sig. Som en del i mediamixen används därför influencersamarbeten som ett sätt att nå ut med budskap på ett trovärdigt sätt. Influencers fungerar som ambassadörer och samarbetspartners och väljs ut noggrant för att passa för en specifik kampanj, aktivering eller tema.

Trycksaker

Trycksaker är fortsatt ett viktigt komplement till den digitala kommunikationen både för inspiration, information och försäljning. Under året arbetar vi bland annat med Inspirationsmagasin, Tema-magasin, Lokalkartor, Dalakarta samt på vissa orter på-plats-information.

Printannonsering

Ingår i vissa kampanjer beroende på syfte, målgrupp och tema.

PR

Vi förser journalister hög service i form av relevanta nyheter. Vi använder oss av press-tjänsten My Newsdesk där vi kan publicera nyheter och intressanta händelser 

Vi tar även hand om förfrågningar från journalister som vill skriva om Dalarna. Ibland vill de ha tips och idéer om rundturer de kan göra med speciell inriktning. Vi koordinerar och förmedlar kontakter för att ge journalisterna en så bra bild som möjligt. Den service vi ger resulterar ofta i artiklar i magasin, på internet och i tidningar.

Nyhetsbrev


Vi sänder ut nyhetsbrev med säsongs- och målgruppsanpassade erbjudanden minst sex gånger per år till kunder som tidigare bokat hos oss. Varannan vecka sänder vi dessutom ut nyhetsbrev med tips på evenemang som vi säljer biljetter till.

Contact Center


Digital besöksservice vars funktion är att marknadsföra Dalarna och hjälpa besökaren att hitta rätt i det turistiska utbudet utifrån önskemål och behov. I Contact Centers uppdrag ligger även att hämta information om besöksnäringsföretagens aktiviteter i respektive kommun vilket också innebär att uppdatera på-plats-info samt kalendarium.

InfoPoints


Det personliga mötet är viktigt och – bemötandet och värdskapet är många gånger det som gör att besökaren stannar lite längre och spenderar lite mer. En InfoPoint finns där människor finns, det vill säga där Dalarnas besökare fysiskt redan befinner sig vid besöksmål och hos aktörer, och här kan man som besökare få inspiration, information och kunskap om det turistiska utbudet.

Du hittar InfoPoints i Dalarna här.