Skidåkare i skidbacke.

Sälj & Kommunikation


Genom att vi i vår kommunikation och marknadsföring arbetar med teman kan vi lättare presentera och sälja erbjudanden från Dalarna. Det ger helt enkelt hjälp till att fokusera ett budskap. Det ger också en riktning för var det finns potential för produktutveckling.


De svenska målgrupperna kan finjusteras på ett annat sätt än de utländska. Här finns målgrupper som livsnjutare som kan återfinnas under alla teman beroende på utbudet. Detsamma gäller evenemangsbesökare där evenemang som man både tittar på och/eller deltar i finns inom alla teman. För den utländska marknaden har vi använt oss av Visit Sweden’s målgruppsdefinition.