Målgrupper


Sverige

Huvudmålgrupper

I Dalarna har vi valt att inom privatresemarknaden arbeta mot två målgrupper, Active Family och WHOPs (wealthy healthy older people). Inom affärsturism, där vi arbetar med möten och evene­mang, riktar vi oss till företag och organisationer.

Aktiva familjen (Active Family)

Actice Family-resenärerna har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta.

Par som reser utan barn (WHOPs)

Oftast äldre par som reser utan barn, de har mer tid och pengar till att resa och ofta ett starkt intresse för kultur och naturupplevel­ser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker.

Målgrupper Mosaic

Vi har gjort en analys av våra befintliga svenska kunder i Dalarna utifrån livsstil och beteende. Dalarnas målgrupper varierar något mellan olika destinationer och säsonger.

Livsstilsgrupperna nedan är de där vi idag har högst marknadsandel och oftast vänder oss till i vår kommunikation. Beroende på mål­grupp och tema finns det även andra grupper vi kommunicerar med.

Gräddhyllan 
Köpstarka pionjärer

Karriär och RUT-avdrag
Köpstarka pionjärer

   
Etablerade livsnjutare
Köpstarka pionjärer
Fotbollsläger och fjällresor
Familjecentrerade efterföljare med köpkraft
   

Internationellt

Den globala resenären

VisitSweden har genom noggrann analys av flera geografiska marknader identifierat en köpstark målgrupp med stor poten­tial att välja Sverige som resmål. De kallar målgruppen för ”Den globala resenären”, en globalt medveten målgrupp med resvana. Ständigt på jakt efter nya resmål och upplevelser har de goda förutsättningar att attraheras av Sverige. De gör fler utlandsresor än genomsnittet, har högre inkomst, högre utbildning och högre internetmognad samt bor oftare i storstad jämfört med dem som inte är globala resenärer.

Drivkrafter

För att kommunicera än mer träffsäkert med Den globala rese­nären, är målgruppen nedbruten i tre segment som alla har olika drivkrafter för att resa på semester till Sverige:

• Nyfikna upptäckare
• Aktiva naturälskare
• Vardagssmitande livsnjutare

Varför drivkrafter

Visit Sweden har genomfört omfattande omvärldsstudier och intervjuundersökningar med resenärer i flera länder för att identifiera olika grupper av potentiella besökare till Sverige. Kun­skapen har lett till en vidareutveckling av tidigare segmentering, där de potentiella resenärerna ofta delades in efter demografi, marknad eller reslängd. Det som nu bestämmer vilket segment en resenär tillhör är anledningen, eller deras drivkraft, för att besöka Sverige. Därför kallas segmenten för just drivkraftssegment. Segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och demografi som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värderingar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som bokas.

Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra och uppleva. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta fram kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och att de vill uppleva olika saker. Eller ibland samma saker men på helt olika sätt. Storleken på de olika segmenten varierar från land till land. Läs mer om målgruppen i Visit Swedens målgruppsguide.