Teman


Det första steget har varit att identifiera teman för Dalarna som besöksregion. Inom vilka områden har vi naturliga förutsättningar att erbjuda konkurrenskraftiga turistiska produkter?


Ett tema har framförallt ett internt utvecklingsperspektiv – de ska fungera som drivkraft för produktutveckling. Aktörer och företag som har erbjudanden inom samma tema eller styrkeområde kan hitta varandra och skapa reseanledningar i samverkan.

  • Outdoor vår, sommar och höst. Aktiviteter i det fria under den snöfria delen av året. Detta tema har funnits med sedan strategi 2020, och är fortsatt viktigt. En starkt utveckling har skett ibland annat produktområdet cykel, men fler produktområden med potential finns.

 

  • Outdoor vinter. Den alpina skidåkningen är ryggraden i Dalarnas besöksnäring, och även detta tema ligger kvar sedan strategi 2020. Vid sidan av den alpina skidåkningen har andra aktiviteter i snö ökat, och en fortsatt potential finns.

 

  • Kultur och livsstil. Intresset för det lokala, genuina och speciella med just den här platsen är en viktig reseanledning för våra gäster. Inom kultur och livsstil skapar vi reseanledningar som visar upp vilka vi och Dalarna är, från midsommarfirande till industrihistoria, från modern konst och design till samisk kultur.

 

  • Lugn och ro. Dalarna är för många en plats att koppla ner och koppla av, komma bort från sin vardag och kanske hitta sig själv igen. Som komplement till det aktiva Dalarna ovan ska vi skapa möjligheter att bara vara i Dalarna, på besökarnas egna premisser.

 

  • Evenemang. Vi är bra på evenemang i Dalarna, i allt från sport och idrott till musik och tradition. Evenemangen är en viktig reseanledning i sig, men också ett skyltfönster och en chans att skapa en relation med nya besökare som kan bli återkommande gäster.

 

  • Möten och affärsresande. Möten och konferenser är en viktig del av besöksnäringen, där omsättningen per besökare är avsevärt mycket högre än för fritidsgäster. Temat fokuserar på att stärka Dalarna som mötesplats för företag och organisationer, och att ta hand om de företagsbesökare vi har och få dem att återvända som privatpersoner till Dalarna.

Produktområden

Dalarnas teman är lite för vida för att kommunicera mot en potentiell gäst. Här bryter vi ned temana i produktområden. Gentemot marknaden ska produktområdena ha en tydlig målgrupp, vara kommunicerbara och särskiljande. Produktområdena ska visa på de tydliga reseanledningar vi erbjuder inom respektive tema. Genom att arbeta med teman och produktområden istället för att marknadsföra platser och geografi får vi en bättre träffbild hos målgrupperna.  

                

Tematiska nätverk i Dalarna

Profilbärare

För varje tema finns också profilbärare – de företeelser, produkter eller resmål som idag gestaltar våra teman på ett bra sätt, och kan användas för att sälja in Dalarnas övriga utbud. En profilbärare ska skapa lyskraft åt temat och fungera som motor i paketeringen tillsammans med andra aktörer. Därför behöver profilbärarna ha en stark nationell och/eller internationell dragningskraft. Tanken är att profilbärarna ska bygga bilden av Dalarna i omvärlden och stärka det gemensamma varumärket. De ska gestalta bilden av Dalarna. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som drar flest besökare utan ska främst skapa publicitet och intresse. Profilbärarna ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända.