Mål 2030


Mål 2030 är framtagen av branschens företrädare, Dalarnas kommuner och organisationer tillsammans med hundratals representanter från besöksnäringen.


År 2030 upplever besökare och intressenter Dalarna som: Norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Nyckelbegreppen ger en tydlig bild av vårt mål för 2030.

  • Ledande – beskriver vilken position vi ska ha i besöksnäringen, hos våra intressenter och relativt våra konkurrenter nationellt och internationellt. Inom våra strategiska utvecklingsområden ska vi vara den ledande regionen i termer av arbetsätt och strategisk kompetens. Vi ska vara en förebild i branschen.
  • Attraktiva – beskriver vår position på marknaden. Vi ska vara den mest attraktiva destinationen inom våra utvalda teman och produktområden för våra utpekade målgrupper, ”top of mind”.
  • Välkomnande. Värdskapet och bemötandet våra gäster får är en avgörande del av helhetsupplevelsen. Det ska vara lätt att vara gäst i Dalarna!
  • Äkta upplevelser. Upplevelser som upplevs som äkta, genuina och lokala är det som skapar minnen. Äkta behöver inte betyda historiska – även den moderna designen och Dalarnas musikscen är ”äkta” – det är Dalarna.
  • Året runt. Att skapa reseanledningar året runt kommer att vara en viktig uppgift fram till 2030.