Logotyp för programmet Kurbits Innovation.

Anmäl dig till Kurbits Innovation

Öka kundvärdet i upplevelsen för bättre lönsamhet. I april 2022 startar Kurbits Innovation, ett program för dig som vill finna nya vägar för att öka kundvärdet och skapa upplevelser som gör att kundnöjdheten ökar.


Syftet med Kurbits Innovation är att ditt företag ska få kunskap och verktyg för att öka kundvärdet i de upplevelser som du erbjuder dina kunder. Ett ökat kundvärde skapar ökad kundnöjdhet och ger dig möjligheter till ett mer hållbart företagande. Under programmet kommer du att arbeta tillsammans med 4 olika besöksnäringsföretag och från varje företag deltar 2 personer.

Kurbits är ett internationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för besöksnäringen. Över 800 företag i Sverige, Norge och Schweiz har genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer.

Hur går det till?

 • Kurbits Innovation består av en inledande träff online följt av tre fysiska träffar där ni kommer att guidas genom en innovationsprocess, från idé till test av prototyp.

 • Mellan träffarna får du stöd från processledaren.
 • Efter träff 3 gör varje företag en test av prototyp på hemmaplan som sedan utvärderas på träff 4.

 • Under programmet använder vi en mix av kunskap, konkreta verktyg, kreativa övningar och erfarenhetsutbyte.

Vem är du som deltar?

 • För att delta i Kurbits Innovation vill vi att du har gått något av Kurbits program sedan tidigare.
 • Du har ett öppet sinne och vill inkludera fler i processen som handlar om ett ökat kundvärde och hållbart företagande.
 • För att delta behöver två personer från företaget anmäla sig och vara med på alla träffarna.
 • Det ingår även coachning och stöd mellan träffarna vid 3 tillfällen.

Innehåll i programmet:

 • Inledande träff online: Vad innebär Innovation? Vad behöver jag förbättra/förändra för ett ökat kundvärde? Omvärld och trender: hur påverkar de ditt företag och dina kunder?
 • En 2-dagars workshop med övernattning: Hur kan kundvärdet ökas? Idéworkshop med kreativa övningar med Design Thinking som metod och framtagande av prototyp.
 • Håll processen levande: En återträff med fokus på lärdomar från testomgången och vidareutveckling/förbättring.

Datum och tider

 • Träff 1: 6 april (online)

 • Träff 2-3: 20-21 april

 • Träff 4: 31 maj

 

SAMTLIGA PLATSER TILL DEN HÄR OMGÅNGEN AV KURBITS INNOVATION ÄR BOKADE.

Håll utkik här på hemsidan och i våra nyhetsbrev, där vi löpande informerar om nya kursstarter och program inom Kurbits.

 

Projektet är medfinansierat av:
Logo