Logotypen för Dalastudion.

Se inspelningen från Dalastudion om att driva företag i pandemitider

Pandemin verkar bli ett allt mer bestående inslag i vardagen för företagare. Mycket talar dessutom för att vi även fortsättningsvis kommer att behöva anpassa våra verksamheter och våra arbetssätt efter nya förutsättningar. Hur går vi vidare och hur kan vi skapa möjligheter utifrån rådande omständigheter? Se inspelningen från senaste Dalastudion, som handlade om just detta.


Pandemin och dess konsekvenser för besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar är långt ifrån över. I den här sändningen av Dalastudion riktar vi fokus på företagens möjligheter att klara sig ur krisen – och kanske till och med gå stärkta ur den. I Dalastudion som sändes 8 februari 2022 gav en namnkunnig panel sina perspektiv på frågan, med alltifrån näringsliv till evenemang inom både kultur och idrott. Dessutom bjöds det på aktuella omvärldsspaningar och trender, som är viktigare än någonsin att ta vara på för att veta hur vi kan anpassa oss och erbjuda besökaren vad den efterfrågar.

Här nedan kan du ta del av sändningen i efterhand och lyssna på bland andra:

Lyssna till:

  • Lotta Magnusson, chef strategisk utveckling Visit Dalarna
  • Linda Norén, näringslivskontoret Falun
  • Helen Gustafsson, Affärskollegan i Dalarna
  • Anna Norgren, Almi Dalarna
  • Per Knis, Leksands Sparbank
  • Daniel Olsson och Pelle Andersson, Dalapop
  • Peter Berglund, Dalaidrotten
  • Maria Andrén, chef affärsutveckling Visit Dalarna

 

 

Frågor?

Kontakta moderator och projektledare Niclas Johansson
niclas.johansson@visitdalarna.se / 070-6521768

Det här är Dalastudion

Dalastudion är ett forum där Visit Dalarna anordnar olika digitala aktiviteter, så som webinarium och utbildningar. Här delar vi inspiration, information, omvärldsanalyser och trendspaningar. För delade erfarenheter och kunskaper ger nya, viktiga lärdomar för framtiden.