Marknadskommunikation Sverige


Att stärka varumärket Dalarna som besöksmål och att öka trafiken till visitdalarna.se – det är målen för marknadskommunikationen på svenska marknaden. Visit Dalarna arbetar löpande med insatser för att inspirera och vägleda besökare att upptäcka Dalarna året runt.

Genom nära samarbete med företag inom besöksnäringen görs insatser för att få större spridning av Visit Dalarnas marknadskommunikation och på så vis nå och attrahera potentiella besökare, såväl återkommande som nya. 

Aktiviteter i den unika naturen, traditioner, populära kulturbesöksmål och folkliga evenemang lockar besökare till Dalarna. Primärt från Mellansverige, men även till viss del från Västra Götaland och Skåne.

Kundinsikter är viktiga för möjligheten till utveckling. Genom löpande dialog och undersökningar samlas värdefull kunskap som läggs till grund för kommande satsningar. Det är viktigt att förnya sig, se på utbudet med samtida ögon och följa samhällsutvecklingen. Därav vikten av att både lyssna till besöksnäringens satsningar och till omvärlden vid skapandet av attraktiva erbjudanden och paketering av upplevelser.

En stor del av besökarna som väljer Dalarna är nyfikna, digitalt mogna och medvetna om hållbarhetsfrågor. Barnfamiljer har börjat upptäcka kulturbesöksmål och yngre besökare stannar gärna längre på en plats om det finns fotovänliga miljöer. En del av besökarna som hittar till Dalarna idag har ingen tidigare relation till landskapet, vilket ställer stora krav på kommunikationen men också en möjlighet att påverka vilken bild av Dalarna som ska förmedlas.

Visit Dalarna arbetar med att öka interaktionen och tillgängligheten i digitala kanaler. Motivet är att följa med kunden under hela processen, från att tanken på att resa väcks, till beslut om att resa och att sprida kundupplevelsen väl på plats till andra. Genom en bred marknadsföringsmix och medvetet agerande vid rätt tidpunkt och med relevanta budskap genomförs målmedvetna kampanjinsatser.

Ambassadörskapet är viktigt för att förmedla en trovärdig bild av Dalarna, därför läggs stort fokus på samarbeten med spännande profiler vars berättelser sprids i Visit Dalarnas kanaler. Människors livsstil i Dalarna inspirerar och vid ett besök erbjuds möjligheten att få en dos av den livsstilen.