För företagare under pandemin


Här hittar du som företagare information om hur du kan hantera den rådande situationen. Vi på Visit Dalarna vill vara så behjälpliga som möjligt när det gäller tolkning och delning av information, stöd och rådgivning. Vi för dialog bland annat med företagen, kommuner, Region Dalarna, Almi, Visita, Tillväxtverket och andra regioner.

Visit Dalarna har sökt och fått projektmedel för att ta fram ett ”smörgåsbord” av olika typer av insatser inom företagsrådgivning och omställning för små- och medelstora företag.

Här har vi samlat information från myndigheter, företagsorganisationer och näringsfrämjare och även inspiration kring goda exempel från andra företag som du kan ta del av.

Ett initiativ från Leksands Sparbank, Dalarnas Försäkringsbolag och Dalakraft med syfte att stödja besöksnäringen med ökad marknadsföring. Ännu fler företag har valt att delta i detta glädjande initiativ!

Se och läs mer om checklistor, informationstips och råd från Visita, MSB, Länsstyrelsen och Region Dalarna.