Eksjöberget Ekopark med berg i bakgrunden och skog

Eksjöberget ekopark

På Eksjöberget kan man stifta bekantskap med något som blir allt ovanligare i svensk natur, nämligen riktigt gamla träd.

Boka

Beskrivning

Här finns många tallar som överlevt sin 300-årsdag, vissa har till och med sett sin 400-årsdag passera förbi.
Uråldriga tallars berättelser om eld.

De gamla tallarna har stått emot tidens tand, överlevt allt från torka, näringsbrist, parasitangrepp och stormar till smällkalla vintrar. De har även klarat av en naturkraft som vi sällan ser nuförtiden i svensk natur: brand. Skogen på Eksjöberget har upprepade gånger varit brandhärjad; på många av tallarna ser man brandljud på stammarna. Här finner man även några bestånd av glasbjörk som kommit upp som resultat av brand.

Att denna naturkraft i stort sett saknas i den svenska skogen idag (de flesta naturliga skogsbränder släcks omgående) har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning i modern tid. Växter som till exempel arten svedjenäva eller insekter som rökdansfluga och sotsvart praktbagge har alla idag hamnat på den svenska rödlistan över hotade arter.
Som ett resultat av den numera ovanliga miljön finns här många sällsynta arter. Om man till exempel tittar på svampar och lavar kan man här se varglav, blanksvart spiklav, dvärgbägarlav, vedskivlav, vitgrynig nållav, tallticka och kolflarnlavar. Alla dessa är signalarter för natur med höga naturvärden.

Bra att veta

  • Sommar