En ringlande älv med träd på bägge sidor

Ekopark Fjätälven

Ekopark Fjätälven i norra Dalarna följer en otämjd, forsande älv. Men från utterns och öringens skummande virvlar är det inte långt till spegelblanka tjärnar.

Boka

Beskrivning

Först kan man tro att Ekopark Fjätälven är en oändlig lavgrå tallskog, som böljar i små kullar längs älven. Men ibland kan du bara gå några steg och hamna någon helt annanstans – i frodig granskog där den ståtliga orkidén guckusko växer, eller vid blommande fäbodvallar där smörbollarna glänser gula.

En otämjd älv
Genom karga tallhedar går Fjätälven som en livsnerv. Älvar som inte används för vattenkraft lever sitt eget vilda liv, med våröversvämningar som skapar öppna, blomsterrika stränder. I de skummande virvlarna trivs mängder av små vattendjur, öring, utter och sportfiskare.

Lättillgänglig enslighet
Inte långt från älvens brus finns den djupaste stillheten – mängder av blanka skogstjärnar. Vid flera av dem finns så kallade slogbodar, vindskydd där du kan rasta och kanske grilla nyfångad fisk över elden. Tjärnarna kan kännas som mitt i ingenstans, men de är ändå lätta att komma till från skogsbilvägar och stigar.

Spår av eld
På vandring genom ekoparken syns brandens spår överallt – här finns stubbar som fortfarande är glänsande kolsvarta och gammelfuror som har flera sår av bränder i barken. Regelbundna skogsbränder är livsviktiga för många djur, växter och svampar.

Fakta:
Invigdes: 26 augusti 2014.
Missa inte: En rast i någon slogbod vid Bumlingtjärnarna, utsikten mot Städjan där skogen öppnar sig och spåren av eld i gammeltallarna.
Tips på aktiviteter: Fiske, svampplockning och viltspaning.
Typiska arter: Utter, kungsörn och varglav.
Storlek: ca 7 800 hektar
Läge: 2 mil nordost om Särna, i Dalarna.

Bra att veta

  • Sommar