Informationstavla i skogen.

Eggarna 3,5 km

Eggarnas naturreservat är beläget norr om byn Eggen i Yttermalung. Ett område med naturvärden men framförallt stora sociala värden som friluftsområde för ortsbefolkning och allmänhet. Området är även intressant ur geologisk synvinkel då Malungsåsen löper genom området. Dess åsgravar och åsryggar är helt opåverkade av älvloppet sedan sista istiden och är unika för Västerdalälven.

Boka

Beskrivning

Längd Kärleksstigen: 3,5 kilometer.

I området hittas den hotade bombmurklan, en speciell skålsvamp som kommer upp på våren. Den har sin huvudsakliga europeiska utbredning i Sverige och växer under gamla granars torra barrmattor.

Det finns många flera vandringsleder i området.

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från Vansbro kör du E16 mot Yttermalung. Sväng av till vänster mot Yttermalungs camping. Fortsätt över bron och ta sedan direkt höger. Här börjar skyltningen mot Eggarnas Naturreservat. Fortsätt på den lilla vägen tills du ser ännu en skylt mot reservatet och sväng av höger.