CBIS 1293581
Visa på karta

Draggaberget

Reservatet består av en tallskog som har uppkommit efter en brand i början av 1800-talet.

Information

Det finns rikligt med döda stående och liggande träd, vilket är typiskt för urskogar. De många döda träden gynnar många svamp- och insektsarter som är beroende av död ved. Reservatet har ett högt värde för bevarandet av den biologiska mångfalden. De enda spår av avverkning som finns i reservatet är tre stubbar i den sydöstra delen av området. Elden gick hårdast fram i de övre delarna av området där endast få furor överlevt. Längre ner i sluttningen ökar andelen gamla träd. I en fuktigare svacka finns 300-åriga granar, som helt undgått elden. Torrakor och lågor ses över hela området.

Faciliteter och service

  • Sommar