En lång byggnad i mörkt timmer, bilden tagen i en gatukorsning, ett kyrktorn i bakgrunden.

Dikmanska gården

  • Besöksadress: Stigaregatan 9, 11, Sturegatan 77, Hyttgatan 42, Falun

Dikmans är den mest välbevarade storborgargården i Falun, byggd efter stadsbränderna 1761. Timret i bostadshuset är fällt vintern 1762-63. På gården fanns både fähus och svinstia, som på en bondgård.

Boka

Beskrivning

Ett stycke in på 1800-talet var 10-15 drängar och pigor anställda, så gården var dimensionerad för ett stort hushåll. Här drev familjen Dikman fram till 1959 en korvfabrik.