Utsikt över Siljan.

Digerbergets naturreservat

Naturreservat med gammelskog, hällmarker och gles tallskog. Rikt fågelliv. Efter ca 500 meter promenad upp genom skogen kommer man till en vacker utsiktsplats med vindskydd och grillplats.

Beskrivning

Fakta om Digerberget
Bildades: 1998 (av Leksands kommun)
Storlek: 6 ha
Kommun: Leksand
Läge: Reservatet ligger ca 10 km norr om Leksand, i anslutning till Tällbergs by.

Från hällmarkerna på toppen av Digerberget har man en underbar utsikt över Siljan. Stigarna i området leder dit och i vindskyddet på toppen kan äta sin matsäck eller bara njuta av naturen.
Här uppe på toppen är det tallen som trivs. Nedanför hällmarken breder granskogen ut sig och inom delar av området har träden uppnått en aktningsvärd ålder på långt över hundra år. I området växer de rödlistade svamparna kötticka och ullticka, arter som är beroende av skogar med mycket döda träd - stående eller liggande. Köttickan växer helst i riktigt gamla skogar och på platser med hög luftfuktighet.
Fågellivet i området är typisk för den äldre barrskogen. Rödstjärt, tofsmes, svartmes och trädkrypare sjunger här in sina revir under vårmånaderna.
Digerberget har under lång tid utnyttjats i samband med utflykter arangerade av byn eller hotellen. Många gökottor har varit förlagda till den natursköna platsen.
Gott om död ved och flera sällsynta vedlevande svampar.

Vägbeskrivning

10 km N Leksand