CBIS 4864250

Dala-Järna Konstgård och Dala Konstmuseum- Stängt sommaren 2020

Ett intressant konstmuseum som visar svensk kvalitativ 1900-tals konst. I gårdens utställningshallar finns även konst av dagens verksamma konstnärer.

Information

Ett unikt träfågelmuseum visar hundratals gamla svenska, naturtrogna och fantasirika fåglar, 1800 -1960 talet.

Gården har många konstnärliga utsmyckningar och installationer som i de flesta fall skapats av värdparet, konstnärerna Margot och Tomas Holst.

I trädgården (växtzon 6) finns ovanligheter som valnötsträd, magnolia mm som normalt inte övervintrar i detta kalla klimat. Den omtalade örtagården med alla kryddofter "är bara ett måste" och de vackra pionerna är en sevärdhet.

Margot och Tomas Holst har verkligen förvandlat denna 1800-talsgård till en utsökt konstskapelse och rekreationsplats.

2017 öppnar Dala Konstmuseum

Dalarnas första konstmuseum med modern konst och hög kvalité.
Detta är ett museum som visar intressant modern 1900 tals konst
och varieras årligen med nya hängningar, även nutida utställningar visas.
Museet med samling är privatägd och har seriösa kontakter.
Detta gör att det är självständigt och styrs av kunskapsrika kulturpersonligheter.
Det är fri entré och tanken är att här behövs inga djupare kunskaper om konst,
utan kontakten med besökare, skolor mm. får vara den springande punkten.

2017 visas delar av samlingen med målningar av bl a.

Staffan Hallström, Torsten Renqvist, Karl-Axel Pehrson, Kalle Hedberg
Claes Jurander, Staffan Kihlgren, Tage Nordholm, Helmer Osslund,
Lim-Johan Olsson, Hans Wigert, Ulf Rahmberg, Gerhard Nordström,
Tommy Östmar, Börje Sandelin, Hans Wiksten.

Samt Dalakonstnärerna Verner Molin, Torsten Dahl, Ola Sandin, Staffan Lindh,
Gösta Backlund, Svante Rydberg, Jordi Arkö mm.


Vägbeskrivning

Åk E 16 från Borlänge mot Dala-Järna. Sväng vänster vid skylt "Konstgård" (ca 500 m innan korsning Dala-Järna centrum)