Kyrktornet.

Dådrans Kapell

Brukskapell från 1846. I sakristian liten utställning om järnbruket. Öppet vid gudstjänster: Se aktuell annonsering.

Boka