Information för besökare gällande coronavirus (covid-19)


Från och med den 29 september togs många av restriktionerna som infördes på grund av covid-19 bort. Men det är självklart fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom, visa hänsyn och stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans kan vi hjälpas åt att begränsa smittspridningen av covid-19.

Vi hänvisar till Region Dalarna, Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se för uppdaterad information om nuläget och vad som gäller för dig som resenär:

Förutsättningarna att öppethålla de besöksmål som presenteras på vår hemsida kan komma att ändras om nya restriktioner skulle införas. Säkerställ alltid den senaste uppdaterade informationen hos respektive aktör.


Boende och aktiviteter

Kvarvarande restriktioner på serveringsställen togs bort från och med den 29:e september.

Vi har alla ett fortsatt ansvar att hålla oss uppdaterade om situationens utveckling, visa hänsyn till varandra, besöksmålens och boendenas regler, till exempel att stanna hemma vid förkylningssymtom. Kontakta gärna boendet, restaurangen eller besöksmålet innan besök för vidare information. Ni kan också kontakta oss på Visit Dalarna vid frågor och funderingar och för att få hjälp att boka ett tryggt och säkert besök i Dalarna. Kontakta oss via vårt contact center.

De boende och aktiviteter som bokats via Visit Dalarna kommer fortsatt att följa våra ordinarie avbokningsregler. Du hittar våra bokningsvillkor här.


Evenemang

Publikbegränsningar togs bort från och med den 29:e september.

Folkhälsomyndigheten har dock tidigare meddelat att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis.

För mer information hänvisar vi till respektive webbplats för Krisinformation, Länsstyrelsen DalarnaFolkhälsomyndigheten och Regeringen.


Företagare inom Dalarna


Är du företagare inom Dalarnas besöksnäring? Här hittar du mer information om vilket stöd du kan få.