Visit Sweden


Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser internationellt.


Genom kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser skapar Visit Sweden en samlad bild av vilka marknader som har störst potential för ett ökat inresande till Sverige. Dessa analyser ger underlag för att välja rätt målgrupp, budskap och kommunikationskanaler.

I Visit Swedens kunskapsbank finns erfarenheter och fakta som alla i besöksnäringen kan ta del av. 

Målgrupp

Visit Sweden har prioriterat en resvan målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. Målgruppen kallas Den globala resenären. De utlandsmarknader som Visit Sweden prioriterat har en stor andel människor inom just denna målgrupp. Genom regelbundna målgruppsanalyser får Visit Sweden mer kunskap om olika drivkrafter för att resa till Sverige. Målgruppen Den globala resenärens intresse för Sverige, kunskap om genom vilka kanaler vi kan nå dem och hur konkurrerande länder och destinationer agerar påverkar vår marknadsföring. Läs mer om den globala resenären och om drivkrafter i Visit Swedens Målgruppsguide.   

Visit Swedens målgruppsprofiler finns att ta del av för respektive marknad.

Visit Swedens marknadsprofiler finns att ta del av för respektive marknad.