Trender och omvärld


Det händer mycket inom besöksnäringen både i Sverige, Europa och Världen. Vissa händelser påverkar oss i Dalarna mycket, andra inte alls. Konkurrensen hårdnar och utvecklingen går framåt i snabb takt.


Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.  Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger de sina kunder de stora sammanhangen. 

Genom samarbetet med Kairos Future får vi trender och konsumtionsmönster som påverkar oss i besöksnäringen. 

Här kan du ta del av deras senaste Trend Watch för Dalarna.  

Visit Sweden
Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser internationellt. Vi i Dalarna har sedan 2012 ett partnerskap med Visit Sweden och samverkar med dem på våra prioriterade marknader. Läs mer här:  lägg till en länk från marknadsföring/internationellt.

Genom kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser skapar Visit Sweden en samlad bild av vilka marknader som har störst potential för ett ökat inresande till Sverige. Dessa analyser ger underlag för att välja rätt målgrupp, budskap och kommunikationskanaler.

På Visit Swedens partnersajt finns mycket information att ta del av, bl a om:

Målgrupp
Visit Sweden har prioriterat en resvan målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål. Målgruppen kallas Den globala resenären. De utlandsmarknader som Visit Sweden prioriterat har en stor andel människor inom just denna målgrupp. Genom regelbundna målgruppsanalyser får Visit Sweden mer kunskap om olika drivkrafter för att resa till Sverige. Målgruppen Den globala resenärens intresse för Sverige, kunskap om genom vilka kanaler vi kan nå dem och hur konkurrerande länder och destinationer agerar påverkar vår marknadsföring. Läs mer om den globala resenären och om drivkrafter i Visit Swedens Målgruppsguide.   

Visit Swedens målgruppsprofiler finns att ta del av för respektive marknad.

Bilden av Sverige
För att skapa attraktion hos resenärer och få dem att välja ett land som resmål på sin semester är det viktigt att förstå hur landet uppfattas utomlands. Rapporten Den internationella bilden av Sverige beskriver hur Sverige uppfattas som land enligt 2014 års Nation Brands Index. 
Den internationella bilden av Sverige som land.pdf

Visit Swedens trendrapporter
VisitSweden har arbetat strukturerat med trend- och omvärldsanalys sedan 2008.
Trender och omvärldsanalys

Hållbar natur-och ekoturism
Visit Sweden satsar på hållbar natur och ekoturism på landsbygden för att möta efterfrågan hos utländska turister.

Här kan läsa deras förstudie; Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden. 
Förstudie-Naturturismprogrammet, VisitSweden

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med Visit Sweden kontakta:
elisabet.asp-christiansson@visitdalarna.se
cecilia.jansson@visitdalarna.se 

Exportguide
Exportguiden är ett verktyg för företag och organisationer som vill arbeta på internationella marknader. Den ska vara ett stöd för utvecklingsprocesser samt hjälpa dig att hitta din roll i vårt internationella arbete.

Exportguide

Läs gärna Exportguiden.
Om du vill ladda ner guiden och  inte får det att fungera från Issuu, finns en pdf för nedladdning här.

Vid frågor kontakta gärna:
elisabet.asp-christiansson@visitdalarna.se
cecilia.jansson@visitdalarna.se