Tourist Informations


Tourist Informations funktion är att i varje kommun representera Visit Dalarna och marknadsföra hela regionen för besökaren.
 


Utifrån de olika förutsättningarna respektive lokal erbjuder, exponeras material och information från både lokala och regionala aktörer. Vidare utgör turistbyråerna självklara kontaktytor genom att vara vägen in för aktörer. De blir noder och samlingsplatser för den lokala samordningen av turistiskt utbud. Personalen arbetar proaktivt med att locka besökare att stanna lite längre, spendera lite mer och bli ambassadörer för Dalarna. De arbetar parallellt med lokala aktörer för att kvalitetssäkra information på web och i tryck och även intressera fler till att bli bokningsbara via våra försäljningskanaler.