Svensk Besöksnäring


Varje år växer besöksnäringen och besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka.  I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,3 miljarder kronor eller 6,6 procent till 296 miljarder kronor under 2016. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 13,5 miljarder kronor eller 12,7 procent.


År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättningstillväxt.

Turismen bidrog med 10 600 fler jobb i Sverige under 2017 och sysselsätter idag totalt 175 800 personer. Sysselsättningstillväxten i besöksnäringen som ökade med 6,4 procent jämfört med 2016 är betydligt högre än för svensk ekonomi som helhet där sysselsättningen växte med 2,3 procent under samma period.

Turismen utgör också en betydande del av Sveriges samlade export. Turismkonsumtionen från utländska besökare ökade med 11,4 procent under 2017 och uppgick till totalt 134 miljarder. Under samma period ökade Sveriges totala export med 7 procent. Turismens exportandel har under de senaste fem åren ökat från 4,7 procent år 2012 till 6,4 procent i fjol. Turismen är därmed en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige.

Sveriges exportstrategi är utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin pekar regeringen på de utmaningar som svensk export står inför med konkreta insatser, bland annat för besöksnäringen. Läs Sveriges exportstrategi här

Några viktiga aktörer inom Svensk besöksnäring är:

Tillväxtverket
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turiststatistiken. Statistiken skapar en bas för kunskapsutveckling och för möjligheterna att ge en korrekt bild av turismens effekter och utveckling till politiker, myndigheter och näringsliv. Statistik ska också finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Svensk Turism
Svensk Turism AB hanterar den svenska besöksnäringens ägarandel i VisitSweden och har som primäruppgift att ansvara för ägarfrågor tillsammans med den andra ägaren, staten.
Sommaren 2010 lanserade Svensk Turism i samarbete med en rad andra av besöksnäringens nyckelaktörer Nationell strategi – hållbar utveckling för företag och destinationer i svensk besöksnäring. Hösten 2010 påbörjades uppföljnings- och implementeringsarbetet av den nationella strategin.

Visita
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar mer än 4 600 medlemsföretag med över 6 500 verksamheter, främst hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, turist- och eventföretag.

Visit Sweden
Besöksnäringen i Sverige växer och värdet av utländska resenärers konsumtion i Sverige ökar snabbare än den inhemska turismen. En ökning av utländska turister som bor, upplever, reser och shoppar ger större intäkter till Sverige. 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Här hittar du allt du behöver för att vara med och stärka Sveriges position som resmål.

SCR Svensk Camping
SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. De har 400 medlemmar över hela Sverige som tillsammans tar emot mer än 1 miljon gäster.
scr.se

SLAO
Svenska Skidanläggningars Organisation är sedan 1978 skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation.
slao.se