Strategier


De strategiska utvecklingsområdena beskriver upplevelseproduktionen i Dalarna.


Allt ifrån hur vi ska ta reda på marknadens behov till att vi har utvecklat ett erbjudande, kommunicerat detta och gjort affär – samt vilka stödjande förutsättningar som måste finnas på plats.

• Analyser och kunskapsförmedling
• Produktutveckling
• Marknadskommunikation och försäljning
• Kompetensförsörjning
• Infrastruktur och tillgänglighet
• Finansiering och investeringar

Övergripande fokusområden

Övergripande fokusområden beskriver de tre viktigaste utmaningarna som vi i Dalarna måste hantera för att vara konkurrenskraftiga i en global konkurrens 2030. Om de strategiska utvecklingsområdena beskriver vad vi ska fokusera på tillsammans beskriver Övergripande fokusområden hur vi ska arbeta med de strategiska utvecklingsområdena. De ska genomsyra alla utvecklingsområden, oavsett om vi arbetar med framtidens marknadskommunikation eller vår interna produktutveckling. De tre fokusområdena är:

  • Hållbarhet
  • Digitalisering
  • Internationalisering
Modell över Visit Dalarnas fokusområden.