Statistik

 


Statistik från Dalarna 

I besöksnäringen i Dalarna i siffror presenteras statistik mellan 2008-2018. Underlaget baseras på SCBs gästnattsstatistik, TEM-turistekonomisk modell som visar gästnätter, omsättning och turismens effekter på ekonomi och sysselsättning. Bisnode visar fakta om företagens tillväxt och förädlingsvärde.

Besöksnäringen i siffror 2008-2018

 

Besöksnäringen i siffror 2008-2018

Om du vill veta mer, läs och bläddra här i den senaste utgåvan av Besöksnäringen i siffror (Issuu) 

Du kan även ladda ner den som pdf här Besöksnäringen i siffror (pdf)

 


2017

Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Under 2017 fortsatte det globala resandet att utvecklas positivt. Enligt bedömningar kommer det fortsätta att öka med cirka 3 procent per år fram till 2030.

2017 blev ett rekordår för utländsk turism i Sverige visar siffror från Tillväxtverket. Övernattningar på kommersiellt boende steg med 4,2 procent, vilket motsvarar cirka 650 000 övernattningar. Totalt så gjorde utländska turister 16,2 miljoner övernattningar.
Samtliga siffror för 2017, som omsättning och exportvärde, presenteras i Turismens årsbokslut som publiceras i juni 2018. 

Besöksnäringen i Europa
Vi har sagt i vår vision att vi är en spelare på den europeiska arenan. Det innebär naturligtvis att vi håller ögonen på vad som händer inom den Europeiska besöksnäringen.

Eurostat presenterar statistik om turismen i EU.
Tourism statistics

Besöksnäringen i Sverige
Tillväxtverket och VisitSweden har fått i uppdrag av regeringen att samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som har betydelse för besöksnäringens utveckling. Tillväxtverket publicerar Fakta om Svensk Turism. SCBs gästnattsstatistik beställer vi kommunvis och för Dalarna som region. Det går även att se beläggningsstatistiken direkt på SCB hemsida

Ta del av Tillväxtverkets fakta och statistik.
Turismens årsbokslut 2017
 

Statistik från Dalarna

I besöksnäringen i Dalarna i siffror presenteras statistik mellan 2007-2017. Underlaget baseras på SCBs gästnattsstatistik, TEM-turistekonomisk modell som visar gästnätter, omsättning och turismens effekter på ekonomi och sysselsättning. Bisnode visar fakta om företagens tillväxt och förädlingsvärde.

Besöksnäringen i siffror

Om du vill veta mer, läs och bläddra här i den senaste utgåvan av Besöksnäringen i siffror (Issuu) 

Du kan även ladda ner den som pdf här Besöksnäringen i siffror (pdf)