Falu Gruva är en central del i Världsarvet Falun och för projektet Stärka Värdldsarv.

Projektet Stärka Världsarvs lärkonferens 2021-06-18 i Falun

Hur utvecklar vi hållbara världsarv? Det var huvudfrågan i projektet Stärka världsarv (2019-2021), vars resultat, slutsatser, insikter och effekter presenterades den 18 juni 2021 på projektets lärkonferens. Här kan du ta del av inspelningen från konferensen liksom material kopplat till projektet. I början av hösten 2021 fyller vi på med projektets nya handbok samt en sammanfattning av process- och projektarbetet i Världsarvet Falun som utgjorde projektets testarena från maj 2019 till juni 2021.


Den 18 juni 2021 genomfördes en digitala lärkonferens om resultat och slutsatser i projektet Stärka världsarv. Konferensen berörde allt från insatser och effekter i projektets pilot Världsarvet Falun till metodutveckling och ny handbok för hållbar turistisk utveckling i Sveriges världsarv. Handboken kan också användas av destinationer och platser med kultur- och naturvärden som både behöver skyddas och tillgängliggöras på ett hållbart sätt.

Konferensen vände sig både till världsarvens intressenter och formella parter samt till besöksnäringens aktörer i form av destinationsorganisationer företag, föreningar och offentliga parter.

I konferensprogrammet deltog representanter för Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Falu kommun, Visit Dalarna samt representanter för Världsarvsrådet Falun, inbjudna företag och projektdeltagare.

Du kan läsa mer om Världsarvet Falun och de besöksmål som ingår på falun.se/varldsarvet-falun eller på visitdalarna.se/varldsarvet-falun.

Se Stärka Världsarv lärkonferens 18 juni 2021

Se videoinspelningarna från lärkonferensen, uppdelad i fyra olika block:

  1. Inledning, bakgrund och genomförande
  2. Forskningsresultat och projektets leveranser
  3. Så här arbetar Världsarvet Falun vidare
  4. Vad händer nu?

Via länken du ladda ner presentationsmaterialet från lärkonferensen som PDF.

Ladda ner presentationsmaterialet

 

Filmer

Högskolan Dalarnas uppdrag i projektet Stärka världsarv, tre delstudier

Här kan du ladda ner och ta del av de tre delstudierna:

  1. Delstudie 1
  2. Delstudie 2
  3. Delstudie 3

Samarbetspartners i projektet Stärka Världsarv.