Cykling i skog.

Om oss


Uppdrag - Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner.


Bolaget har ett regionalt utvecklingsansvar såväl som lokalt. Dessutom har bolaget ett mycket tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. Besöksnäringen är samlade i en ekonomisk förening – Dalarnas Besöksnäring ekonomiska förening (DBEF) med ca 800 medlemmar. Bolaget har ett väl definierat samverkansavtal med föreningen som tydliggör näringens involverande i marknads- och strategiarbete.

Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna sätter för besöksnäringen fram till 2030.

Visit Dalarna ska:

  • säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna
  • utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
  • vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen i Dalarna

Visit Dalarnas Vision:

”Dalarna ger minnen för livet” - med upplevelser som överträffar besökarens förväntningar.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är ett av våra övergripande fokusområden som ska genomsyra alla utvecklingsområden, oavsett om vi arbetar med framtidens marknadskommunikation eller vår interna produktutveckling. Tillsammans med Digitalisering och Internationalisering är dessa de tre viktigaste utmaningarna som vi i Dalarna måste hantera för att vara konkurrenskraftiga i en global konkurrens 2030.

Riktlinjer för hur vårt interna hållbarhetsarbete ska bedrivas finns i vår Hållbarhetspolicy. Ta del av den här: Visit Dalarnas Hållbarhetspolicy.