Kvinna skriver på ett stort papper under workshop.

Workshop: Klimatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala

Hur kan vi utveckla de goda exempel och de innovationer som kommit fram under pandemin för att jobba för en mer hållbar besöksnäring? Dessa frågeställningar är centrala i projektet "Klimatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala: Insikter från Coronapandemin", som nu erbjuder två workshops under hösten.


Som en del i projektet "Klimatförändringar och Hållbar turism i det nya normala: Insikter från Coronapandemin" erbjuds två spännande workshops under hösten. Under dessa workshops kommer de drivande i projektet att dela med sig av den kunskap som samlat in under projektets första del, om goda exempel på hur man arbetar under pandemin och med hållbarhetsfrågor. Stort fokus kommer dock att läggas på att tillsammans med workshopdeltagarna tillsammans arbeta för att samskapa ny kunskap kring hållbarhet i det nya normala.

Två workshops planeras under hösten:

 • 13 oktober kl 13.00-15.30.
  Denna första workshop om "Visioner för framtiden" fokuserar på att vi tillsammans kommer att skapa en vision för en hållbar framtid i det nya normala.

 • 12 november kl 13.00-15.30.
  En gemensam workshop med företag och organisationer från både Gotland and Dalarna för att skapa innovationer för en hållbar framtid då vi kommer att utveckla de god praktiker och idéer som identifierats i tidigare skeden av projektet för hållbar turism i det nya normala.

Under dessa workshops kommer projektet att dela en del av den kunskap som samlats in om hur företag i de två regionerna har hanterat pandemin, men också deras syn på klimatförändringar och hållbarhet. Viktigast av allt, baserat på denna kunskap kommer ni som deltagare att guidas för att tillsammans skapa visionen och och vägen mot en hållbar framtid.

 • Du kan delta i en eller båda workshopen.

 • Workshopen kommer att genomföras online.

 • Workshopen kommer att vara olika i termer av innehåll och resultat. Båda är värda att delta i, men det går också bra att bara delta i enbart en av dem.

Registrering och anmälan

Om du vill delta i en eller båda workshops, skicka din in intresseanmälan via mejl till shuangqi.liu@angstrom.uu.se senast 4 oktober.

Varför ska du delta?

Klimatförändringar och hållbarhet är utmaningar som destinationer och turistföretag står inför. Covid har gjort utmaningarna större, men också get möjligheten att utveckla nya idéer och snabba upp förändring (både positiv och negativ). Kom och diskutera vad som är möjligheter och utmaningar! Du får hjälp att tänka utanför boxen och omdefiniera er hållbara framtid.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och samlar in de goda praktiker, goda idéer och innovationer som utvecklats under Covid-19-pandemin. Dessa utvecklas och förfinas för att hantera hållbarhetsutmaningar så som klimatförändringar på längre sikt. Projektet har två studieområden: Gotland och Dalarna.

Läs mer om projektet på Högskolan Dalarnas hemsida.

Kontaktpersoner

 • Ioanna Farsari, projektledare, docent, Högskolan Dalarna
 • Ulrika Persson-Fischier, forskare, Uppsala universitet
 • Marije Poort, doktorand, Uppsala universitet