Stig som slingrar sig genom skogen.

Workshop 2 om hållbar turism

Återigen är du välkommen att höra och prata om hur vi kan utveckla de goda exempel och de innovationer som kommit fram under pandemin för att jobba för en mer hållbar besöksnäring. Den 12 november erbjuder projektet "Klimatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala: Insikter från Coronapandemin" nu höstens andra workshop på temat.


Som en del av projektet “Klimatförändringar och hållbar turism i den nya normala: insikter från covid pandemin” närmar sig nu nästa workshop. Under den första workshopen fördes spännande diskussioner om visionen för en hållbar destination. Saker som bättre spridning av turister i tid och rum, bättre möjligheter för turister att få tillgång till upplevelserna och förberedelse för klimatförändringarna var bland det som diskuterades.

Nu väntar nästa steg och du är varmt välkommen att delta i diskussionerna, även om du inte deltog i den första.

  • 12 november, kl 13.00-15.30.
  • Innehåll: En gemensam workshop med företag och organisationer från både Gotland and Dalarna för att gå från vision till handling. Genom att använda en kreativ metod kommer deltagarna att samskapa en väg att nå en hållbar framtid för regionerna genom att identifiera varje företags och organisations styrka och möjlighet att bidra.
  • Workshopen genomförs online.

Registrering och anmälan

Om du vill delta i en eller båda workshops, skicka din in intresseanmälan via mejl till shuangqi.liu@angstrom.uu.se senast 29 oktober.

Varför ska du delta?

Klimatförändringar och hållbarhet är utmaningar som destinationer och turistföretag står inför. Covid har gjort utmaningarna större, men också get möjligheten att utveckla nya idéer och snabba upp förändring (både positiv och negativ). Kom och diskutera vad som är möjligheter och utmaningar! Du får hjälp att tänka utanför boxen och omdefiniera er hållbara framtid.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och samlar in de goda praktiker, goda idéer och innovationer som utvecklats under Covid-19-pandemin. Dessa utvecklas och förfinas för att hantera hållbarhetsutmaningar så som klimatförändringar på längre sikt. Projektet har två studieområden: Gotland och Dalarna.

Läs mer om projektet på Högskolan Dalarnas hemsida.

Kontaktpersoner

  • Ioanna Farsari, projektledare, docent, Högskolan Dalarna
  • Ulrika Persson-Fischier, forskare, Uppsala universitet
  • Marije Poort, doktorand, Uppsala universitet