Flicka sitter på trapp och spelar munspel.

Välkomna fler besökare till Kulturarvet som besöksmål

Nu välkomnar vi ytterligare åtta föreningar i Dalarna att delta kostnadsfritt i nästa omgång av projektet ”Kulturarvet som besöksmål”, vars syfte är att utveckla föreningarnas aktiviteter för att möta den ökade efterfrågan som finns hos besöksnäringen.


Som deltagare får ni möjlighet att öka er kunskap, bygga nya nätverk och utveckla nya eller befintliga besöksanledningar i era respektive föreningar. Detta under ledning av erfarna handledare från Graffman AB, Sveriges Hembygdsförbund och Visit Dalarna. Vi fokuserar på frågor som:

  • Hur får vi fler människor att få tillgång till kulturarvet?

  • Hur får vi fler att engagera sig i föreningarnas arbete?

  • Hur kan hembygdsrörelsen möta turister och tillresta besökare?

Upplägg

Upplägget innebär att man arbetar tillsammans med sina hembygdskollegor i fyra halvdagsmöten. Mötena leds av en handledare som inspirerar, hjälper till med verktyg och kunskap, och säkerställer att er förening får kunskap att ta fram, leverera och marknadsföra besöksanledningar till er hembygdsgård – nya eller sådana som ni gjort i flera år, men nu får hjälp att utveckla.

Nästa omgång startar i januari 2022.

Alla föreningar som anmäler sitt intresse bjuds in till ett kortare informationsmöte i december. Stäm av i er egen förening, det blir bäst och roligast om ni är minst tre personer som deltar och kan byta idéer med varandra.

Klicka på länken här nedanför, så skickas du vidare till ett formulär där du kan anmäla intresse.

Till intresseanmälan

Bakgrund och mer information

Under våren arbetade sju av Dalarnas hembygdsföreningar tillsammans för att skapa nya anledningar att besöka hembygdsgården i Sveriges Hembygdsförbunds satsning ”Kulturarvet som besöksmål”.

Vårens arbete var pilotomgångar för arbetssättet, med två grupper av föreningar i Dalarna och Västra Götaland. De första omgångarna var lyckade, och ”Kulturarvet som besöksmål” har fått stort genomslag och uppmärksamhet nationellt. Nu startar vi upp nya grupper av föreningar i Stockholm, Västmanland och Dalarna.

hembygd.se/turism finns mer information om upplägget i mötena, verktygslådan och vad man som förening får ta del av om man vill vara med i ”Kulturarvet som besöksmål”. Där finns också filmer från några av föreningarna i Dalarna som deltog i vårens omgång.

Välkommen att anmäla ert intresse!