Två kvinnor äter frukost på hotell.

2 x Kurbits i höst

Hösten 2021 erbjuder vi två gruppstarter av vår digitala utbildning Kurbits med olika inriktningar: Omställning för besöksnäring och Kultur och Kreativa näringar (KKN) samt Evenemang. Det effektiva Kurbits-programmet hjälper dig att snabbt ställa om din verksamhet och dina erbjudanden, samtidigt som siktet är inställt på långsiktig lönsamhet. Säkra din plats redan idag.


Med anledning av coronapandemin och tack vare finansiellt stöd från Region Dalarna kan vi nu erbjuda dessa kostnadsfria program för omställning till företagare inom besöksnäringen i Dalarna. I Kurbits ligger fokus på direkt affärsnytta, välbeprövade metoder och verktyg anpassade för besöksnäringen/KKN. Grupperna skapar också nätverk för smarta affärer.

Kurbits är ett effektivt program för att snabbt ställa om sin verksamhet och sina erbjudanden, men också för att nå långsiktig lönsamhet. Programmet innefattar bland annat produkt- och konceptutveckling, smart kommunikation och handlingsplan. Helt enkelt affärsutveckling i snabbformat. Under programmet inspireras vi även av goda exempel på företag som har ställt om eller anpassat sin verksamhet. Programmet genomförs av en erfaren processledare och coach med stor vana från besöksnäringen.

Beroende på vilken del av besöksnäringen du bedriver din verksamhet inom finns i höst två olika inriktningar på Kurbits-programmet:

 1. Kurbits Omställning för besöksnäring och Kultur och kreativa näringar (KKN)
 2. Evenemang

Här nedanför kan du läsa mer om upplägg, tider och datum för respektive inriktning - samt anmäla dig och säkra din plats.

Upplägg för samtliga inriktningar

 • 4 st Online-workshops à 3 timmar + eget arbete mellan träffarna, som är utspridda över 2-4 veckor.
 • 2 timmar individuell coachning på distans ingår.
 • Erfaren Kurbits processledare och coach med stor vana från besöksnäringen.
 • Du får en verktygslåda speciellt anpassad för ett företag i omställning.
 • Inga förkunskaper behövs.
 • Du behöver en dator/surfplatta/smartphone och bra uppkoppling.

Kurbits Omställning för besöksnäring och KKN

Kurbits Omställning är ett effektivt program för att snabbt ställa om sin verksamhet och sina erbjudanden men också för att nå långsiktig lönsamhet. Programmet innefattar bland annat produkt- och konceptutveckling, smart kommunikation, handlingsplan. Passar samtliga företag inom besöksnäringen, oberoende din inriktning, smt till företag som verkar inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN).

Tillfällen:

 • 21/10, 27/10, 2/11, 11/11.
 • Kl 08.30-12.00

Anmälan Kurbits Omställning

Läs mer: Informationsblad Kurbits Omställning (PDF).

Kurbits Evenemang

Syftet med Kurbits Evenemang är att utvecklas som evenemangsarrangör genom att få ny kunskap, bli inspirerad och inte minst genom att dela erfarenheter med andra som arbetar med evenemang. Beroende på verksamhetens behov kommer du att ha underlag för en handlingsplan kopplat till era strategier.

Tillfällen:

 • 19/10, 26/10,2/11, 8/11
 • Kl 13-17

Anmälan Kurbits Evenemang

Läs mer: Informationsblad Kurbits Evenemang (PDF).

 

KONTAKT
Niclas Johansson
010-600 29 32
niclas.johansson@visitdalarna.se

 

Projektet är medfinansierat av:
Logo