Världsarvet Falun med Falu Gruva.

Ta del av lärdomar från Stärka världsarv

Hur utvecklar vi hållbara världsarv? Det är huvudfrågan i projektet Stärka världsarv, som den 18 juni kl 09.00 anordnar en digital lärkonferens om de insatser och effekter projektet har uppnått.


Fredagen den 18 juni kl 9-12 är du välkommen att följa den digitala lärkonferensen om resultat och slutsatser i projektet Stärka världsarv. Från insatser och effekter i projektets pilot Världsarvet Falun till metodutveckling och ny handbok för hållbar turistisk utveckling i Sveriges världsarv. Handboken kan också användas av destinationer och platser med kultur- och naturvärden som både behöver skyddas och tillgängliggöras på ett hållbart sätt.

Konferensen vänder sig både till världsarvens intressenter och formella parter samt till besöksnäringens aktörer i form av destinationsorganisationer företag, föreningar och offentliga parter.

I konferensprogrammet deltar representanter för Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Falu kommun, Visit Dalarna samt representanter för Världsarvsrådet Falun, inbjudna företag och projektdeltagare. Moderator är: Mona Bergner, Graffman AB.

Konferensen ges digitalt via Zoom.

Läs mer och anmäl dig