Röda trähus i Världsarvet Falun.

Ta del av Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer

En handfast steg-för-steg-guide som ska göra världsarv mer tillgängliga för fler besökare – på ett hållbart sätt. Nu finns Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer tillgänglig för nedladdning. Den är ett konkret stöd och inspiration i arbetet med att utveckla attraktiva och hållbara världsarv, kulturbesöksmål och destinationer med fokus på både bevarande, användning och utveckling.


Den digitala handboken är resultatet av det nyligen avslutade, tvååriga projektet ”Stärka världsarv” (maj 2019-juni 2021), vars syfte varit att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit. Ambitionen har varit att göra metoden mer tillgänglig och lättare att använda, i första hand för svenska världsarv. Nu är handboken här, redo att spridas och användas.

– Det finns ett starkt intresse för att besöka välbevarade kulturmiljöer och då behöver besöksmålen kunna hantera besöksströmmarna på ett hållbart sätt så att upplevelsen blir av hög kvalitet. Förhoppningen är att de verktyg vi tagit fram ska bidra till att fler världsarv och kulturmiljöer ska kunna utveckla en hållbar turism. Bland annat genom att bygga fler lokala samarbeten med företag och föreningar som kan utveckla nya aktiviteter och produkter, boenden, restauranger, caféer, lokala butiker och transportlösningar som besökare efterfrågar. Det förutsätter också att ansvariga myndigheter och centrala intressenter utvecklar sin samordning, säger Ulrika Nisser, projektledare på Visit Dalarna. Allt med utgångspunkt i de unika miljöer och värden som behöver förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt.

Projektet Stärka världsarv har genomförts med Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Region Dalarna har varit projektägare och Visit Dalarna har genomfört projektet i tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun, projektets testarena.

Ladda ner handboken

Kontakt och mer information

Ulrika Nisser, projektledare Visit Dalarna
ulrika.nisser@visitdalarna.se / 072-565 23 63

Logotyoes för Tillväxtverket, Region Dalarna och Swedish national heritage board.

 

Framsidan på boken som ska stärka världsarvet Falun.

Stärka Världsarvs lärkonferens

Projektet Stärka Världsarvs resultat, slutsatser, insikter och effekter presenterades på projektets lärkonferens den 18 juni 2021. Via länken kan du ta del av inspelningen från konferensen liksom material kopplat till projektet.

Läs mer om Stärka Världsarvs lärkonferens.

Om världsarv och Världsarvet Falun

  • Ett världsarv är ett område, en miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt berättar om jordens och människans historia. Det är natur- eller kulturminnen som är av särskilt stort universellt värde.
  • Utses av FN-organet UNESCOs världsarvskommitté.
  • Idag är 1 121 platser och objekt upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade på 167 länder och stater.
  • Det finns totalt 15 världsarv i Sverige.
  • Världsarvet Falun innefattar Falu Gruva, staden och det kringliggande bergsmanslandskapet.
  • Falun fick världsarvsstatus 2001 och firar i år 20-årsjubileum som världsarv.

Du kan läsa mer om Världsarvet Falun och de besöksmål som ingår på falun.se/varldsarvet-falun eller på visitdalarna.se/varldsarvet-falun.