Carl Larsson-gården i Sundborn utanför Falun.

Swedish Workshop i Falun flyttas till 2022

I april skulle Visit Dalarna och Visit Sweden tillsammans ha anordnat Swedish Workshop, med researrangörer från stora delar av världen på plats i Falun. På grund av läget med Covid-19 flyttas nu evenemanget fram till maj 2022.


Swedish Workshop är en återkommande mötes- och marknadsplats för svensk turistnäring och utländska researrangörer. Syftet är att skapa och utveckla nya kontaktytor och generera affärer. Detta då det ger destinationer och turistföretag i Sverige ett tillfälle att nå internationella marknader genom att fånga upp nya affärsmöjligheter och inte minst skapa relationer med nya och gamla affärskontakter.

Swedish Workshop 2021 skulle ha ägt rum i Falun i april, men har nu flyttats fram till nästa år på grund av smittorisk, rese- och mötesrestriktioner. Nytt datum är den 18–19 maj 2022.

– Konceptet och programmet är mer eller mindre klart sen de tidigare förberedelserna. Vi har en löpande dialog med Visit Sweden och efter sommaren fortsätter planeringen av konkreta aktiviteter och åtgärder som ska leda fram till den första fysiska Swedish Workshop efter pandemin. Där ser vi fram emot att visa upp allt som Sverige och Dalarna kan erbjuda det upplevelsetörstande utländska researrangörsledet, säger Tatjana Summermatter, affärsutvecklare internationalisering och projektledare på Visit Dalarna.

Digital version våren 2021

För att ändå behålla Sverige som en intressant destination inför 2021 och 2022 bjuder Visit Sweden istället in till en onlineversion av evenemanget 20–23 april 2021.

– Visit Sweden arrangerade en digital variant av Swedish Workshop Online i oktober 2020, vilket blev väldigt lyckat. Den tekniska delen fungerade perfekt och mötena med researrangörerna var mycket givande. Det fanns en stor del ”nya” researrangörer som ville börja erbjuda resor till Sverige eller utöka sitt erbjudande i Sverige. Det som saknas på det digitala evenemanget är alla pre- och post tours, det vill säga visningsresor som researrangörerna vanligtvis kan delta i för att uppleva Sverige och Dalarnas utbud på plats, säger Tatjana Summermatter.

Även om de fysiska mötena får vänta till Falun 2022, finns alltså fortsatt en möjlighet till affärsmöten mellan svenska säljare och internationella köpare – om än i digital form, för att skapa affärsrelationer via speed dating-möten online.

Läs mer om den digitala workshopen på Visit Swedens hemsida: Swedish Workshop Online