Skärmdump från Radio Dalarnas hemsida

Stort genomslag i media för Up to Date Digital

Sändningen från Up to Date Digital väckte stor uppmärksamhet bland både tittare och medier. Dalarna som destination och det akuta läget inom vår besöksnäring fick genomslag i såväl lokal som nationell media.


Årets Up to Date genomfördes i digitalt format under namnet ”Up to Date Digital” den 24 november. Från en studio på Magasinet i Falun diskuterade en inbjuden panel bestående av Eva-Lena Frick, Peter Helander, Helena Nyberg-Brehnfors och Jonas Rosén. Under programmets gång kom ett antal inspel från flera tongivande aktörer i branschen, som alla vittnade och kom med konkreta exempel på den kris besöksnäringen befinner sig i.

Gensvaret var stort och reaktionerna många. Över 250 personer tittade på sändningen live och lika många har därefter sett programmet i efterhand.

Läs mer: Här kan du se programmet

Enkäten visar: Krisläge i företagen

I samband med sändningen fanns även möjlighet för tittarna att ställa frågor till panelen i studion. Tittarna ombads även svara på en enkät med frågor om hur nuläget ser ut i det egna företaget, vilka konsekvenser pandemin har haft för dem och hur de ser på framtiden. En klar majoritet av dem ser inte att de kan driva sin verksamhet vidare mer än 6 månader, på grund av rådande restriktioner. Många har redan stängt sin verksamhet, andra söker nya uppdrag och försöker hitta sätt att ställa om, men det kostar tid och pengar som i nuläget inte finns. Behovet av besked, omställningsstöd och korttidspermitteringar är stort.

Läs mer: Här kan du läsa en sammanfattning av enkäten

Stor uppmärksamhet i media

Lokala medier fanns på plats på Magasinet för att intervjua paneldeltagarna. Till de nationella medierna skickades pressmeddelanden som informerade om både själva programmet och vad som sades. Även här fick Dalarna och den akuta situationen i besöksnäringen uppmärksamhet.

Här kan du ta del av fyra av dessa:

Foto: Skärmdump från SR P4 Dalarna.