Sök regionala företagscheckar för att digitalisera och gamifiera din verksamhet, till exempel bli tillgänglig för fler via mobila lösningar.

Sök företagscheckar för gamification

Region Dalarna kan nu erbjuda en ny typ av stöd till företag som på grund av pandemin har behov av omställning, bland annat för att stärka företagets digitala verksamhet och processer. Erbjudandet heter affärsutvecklingscheckar React små och medelstora företag i Dalarna.


Kopplat till vårt aktuella projekt för gamification och digitalisering av Dalarnas besöksnäring går det att som företag söka affärsutvecklingscheckar via Region Dalarna. Det går bland annat att söka stöd för att digitalisera företagets verksamhet och processer och öka takten på den digitala omställningen.

Målgrupp för insatsen är små och medelstora företag i Dalarna. Företagen ska ha en överlevnadsförmåga och god omställningsförmåga och möjlighet att komma starkare ur krisen genom att satsa på utveckling, förnyelse och innovation. Ansökan kan göras löpande under 2021 och insatserna ska vara genomförda och slutredovisade senast 31 januari 2023.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna React på Region Dalarnas hemsida.