Kaffepanna på öppen eld.

Skapa kreativa möten på dalavis - Var med på Konferens Omställning

Är möten och konferenser en stor del av din verksamhet? En verksamhet som har förändrats på grund av corona som ställer krav på anpassade miljöer och aktiviteter? Vad kan vi då göra för att få gäster? Det tar vi reda på under Konferens Omställning. Varmt välkommen till en kreativ utekonferens där vi tänker nytt och hittar vägar framåt under devisen “Lyft blicken – gräv där du står”.


Nu bjuder vi in konferensanläggningar och upplevelseföretag till en dag för inspiration, nätverk och kreativa lösningar. Fokus för dagen är att kunna se möjligheterna och erbjuda en coronaanpassad upplevelse för konferenser, möten och kick-offer. Under dagen blandar vi föreläsningar, workshops och praktiska moment både inom- och utomhus.

Upplägg

Vi kommer att vara både inom- och utomhus under dagen. Varma, oömma kläder och skor efter väder rekommenderas.

  • 08.30 Registrering, kaffe och smörgås.
  • 09.00 Syfte med dagen, omvärldsanalys, presentation av Covid-19 projektet
  • 10.00 Utepass - Skogsbad, kreativ utekon-ferens
  • 12.00 Lunch utomhus
  • 13.00 Utepass Hiking (workshop)
  • 15.00 Lyft blicken – gräv där du står
  • 16.00 Avslut.

Dagen är kostnadsfri och är en del av Visit Dalarnas projekt för omställning i samband med covid-19.

Anmälan

Samma dagsprogram genomförs vid två tillfällen, på två olika platser.

23/11 kl 8.30-16.00: Sjösidan, Falun
25/11 kl 8.30-16.00: Dalecarlia Hotel, Tällberg

Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst senast 17 november. Antalet platser är begränsat. 

ANMÄL DIG HÄR

Kontakt och frågor

Niclas Johansson
010-600 29 32, niclas.johansson@visitdalarna.se

Kontakt och frågor

Niclas Johansson
010-600 29 32, niclas.johansson@visitdalarna.se