Två röda dalahästar och en tänd ljuslykta.

Se webinariet om Möten på dalavis

Aktörer som arbetar med möten och konferenser behöver ställa om för att klara sig ur krisen. Ett sätt kan vara att flytta konferensen utomhus för att på så sätt erbjuda och skapa ett mer Corona-anpassat format. Se webinariet om Möten på dalavis för att tips, inspiration och inspel kring hur du kan tänka kring omställningen.


Är möten och konferenser en del av din verksamhet? En verksamhet som har förändrats på grund av pandemin och som ställer krav på anpassade miljöer och aktiviteter? När Visit Dalarna bjöd in till webinarium på tema "Möten på dalavis" var syftet att ge både inspiration och konkreta tips på vilka möjligheter som finns att skapa nya former för möten och konferenser. Fokus låg på omställning och hur aktörer kan erbjuda konferensgäster en coronaanpassad konferensmiljö, med såväl mötet i sig som tillhörande mat och aktiviteter.

Ta del av det 40 minuter långa webinariet i videospelaren här nedanför.

Har du frågor eller vill veta mer om hur du kan få hjälp att skapa Möten på dalavis?
Kontakta Niclas Johansson via mejl: niclas.johansson@visitdalarna.se