Talare på scen under Up to Date 2021, i Rättvik Arena.

Samverkan genomsyrade årets Up to Date

Hållbarhet i olika aspekter var den röda tråden när Dalarnas besöksnäring samlades för de årliga branschdagarna Up to Date i Rättvik. Visit Dalarna fick dessutom vara med och inviga nya Rättvik Arena, innan programmet fortsatte med en mängd namnkunniga profiler på scen. Samverkan och innovation var orden för dagen, liksom den bästa vägen mot en hållbar besöksnäring.


Up to Date är Dalarnas besöksnärings gemensamma branschdagar, som i år återigen kunde genomföras live efter två digitala pandemianpassade versioner. Stämningen var därmed hög när Visit Dalarna välkomnade närmare 200 deltagare i nya Rättvik Arena.

Dagarna inleddes med att Visit Dalarna fick vara med och inviga den nybyggda multiarenan Rättvik Arena. Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande i Rättvik, Conny Gesar, Rättvik Arena, Hans Furn, Rättvik Arena och Jonas Rosén, Visit Dalarna fick greppa varsina bandyklubbor och skjuta varsina invigningsbollar i mål.

– Det betyder oerhört mycket att vi fått till en sådan här anläggning i Rättvik. Det tyder på enorm framåtanda och att företagsamheten frodas i Rättvik och Dalarna. Det behövs för att vi ska komma framåt, öka omsättning och antalet företag i länet, konstaterade Jonny Jones.

Därefter fortsatte programmet, som i år kretsade kring vad som är en hållbar besöksnäring och hur en sådan skapas.

En stor utmaning för besöksnäringen är att hitta arbetskraft, vilket var en återkommande diskussionsfråga under dagen. Thommy Backner, Scandinavian Resorts och Sofie Andersson, Fjätervålen, vittnade om svårigheten i att hitta kompetent personal när säsongerna blir längre och gäster söker sig till fjällen även under sommar, höst och vår.

– Det handlar om att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer att behöva flera hundra personer som flyttar till Idre. Det är lika många besökare på sommaren som på vintern nu och det är viktigt att ta vara på intresset som finns och även kunna fylla hösten och våren, sa Sofie Andersson.

Invigning av Rättvik Arena, under Up to Date 2021.

Jonas Rosén hälsar välkommen till Up to Date 2021.

Regeringens nya strategi i linje med Dalarnas redan befintliga

Samverkan blev dagens viktigaste begrepp och många talare konstaterade att ”Vi behöver jobba tillsammans”. Att besöksnäringen gör gemensam sak för att skapa hållbarhet är vägen framåt. Det handlar då om samarbete och samverkan med både andra företag, kommun, region och intresseorganisationer, liksom med lokalsamhället och dalfolket.

Ett pass på agendan berörde också turismpolitiken och den nya nationella strategi för besöksnäringen som regeringen presenterade för två veckor sedan, där bland andra statssekreterare Emil Högberg, Visitas Anna Wallén och Birgitta Sacredeus (KD) deltog. De resonerade om hur politiken på bästa sätt kan samverka med besöksnäringen för att omsätta strategin i konkreta handlingsplaner.

Den nya strategin pekar på vad som behövs för att jobba med en hållbar turism och växande besöksnäring. Den kan summeras i nyckelbegreppen ”hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan”. Dessa ligger helt i linje med den Strategi 2030 som Visit Dalarna tog fram, tillsammans med besöksnäringsföretagen, under 2017 och som redan är en grundpelare i arbetet och utvecklingen med Dalarnas besöksnäring.

Up to Date fortsatte sedan under fredag 29 oktober, bland annat med en fartfylld workshop om kreativitet med Teo Härén. Dessutom stod den lokala maten i fokus när Richard Tellström, författare, etnolog och docent i måltidskunskap, ledde ett samtal om hur maten kan bli nyckeln till en mer levande landsbygd.

Jonas Rosén på scen under Up to Date 2021.

Publikbild från Up to Date 2021.