Man och kvinna på vandringsled i fjällen.

Nytt projekt för utveckling av ledturism

Projekt Rualid är namnet på det nya projekt som syftar till att utveckla Dalarnas ledturism. I takt med ett stort ökat intresse för upplevelser och vistelser utomhus, växer också behovet av hållbara och kvalitetssäkrade leder för vandring och cykling. Nu har vi möjligheten att ytterligare satsa på och stärka Dalarnas outdoor-erbjudande.


Sveriges natur är en allt viktigare reseanledning. Aldrig tidigare har intresset att besöka naturen varit större än nu. Förändrade semesterbeteenden och intresset från både svenska och utländska besökare att ta del av vår natur har ökat de senaste åren.

Intresset har dessutom ökat än mer som en följd av rådande coronapandemi.

Tillgängligheten till naturen är dock beroende av att det finns ett system av hållbara kvalitetssäkrade leder för vandring och cykel.

Utifrån detta har Visit Dalarna sökt och beviljats medel att genomföra ett projekt för utveckling av ledturism. Projektet ska stödja det regionala arbetet med utveckling av hållbara kvalitetssäkrade vandringsleder, till exempel genom fortsatt utveckling av nätverket Vandringslyftet Dalarna, att driva en fortsatt digitalisering av kvalitetssäkrade leder samt arbeta fram masterplaner för cykelområden inom Biking Dalarna.

Vill du veta mer? Kontakta någon av Visit Dalarnas affärsutvecklare:

Kontakta oss