Långfärdsskridskor i solnedgång.

Nya resetrender talar för Dalarna som destination

Att människors resande förändrats i samband med pågående pandemi är minst sagt en underdrift. Trots reglers och riktlinjers direkta inverkan på hur och var vi har möjlighet att röra oss, finns även mer övergripande trender – där nya tillkommit i och med pandemin. Dessa nya trender kan dessutom ge Dalarna stora fördelar i destinationskonkurrensen. Lotta Magnusson är strategisk chef på Visit Dalarna och sammanfattar här nedan de senaste spaningarna.


Sedan tidigare går det att identifiera ett antal trender som fortfarande är högaktuella bland resenärer. Bland annat är nedanstående viktigt när resenärer väljer vart de ska resa, vilka ”ingredienser” de söker efter på en destination och hur resan utformas:

 • Lyssnar på och påverkas av ”miniauktoriteter”, som vänner och influencers.

 • Tid är den nya lyxen.

 • Vilja att uppleva tillsammans och lära sig under resan.

 • Hälsa.

 • Längtan efter det äkta.

Utöver dessa kan vi se hur tre nya trender tagit stark plats på människors reseradar under den senaste tiden: Hållbarhet, Naturen och Sociala kanaler.

Hållbarhet

En del som idag mer eller mindre ses som en självklarhet för våra gäster är hållbarhet. Här handlar det exempelvis om:

 • Hållbara transporter och att resa kollektivt. Att kunna ta sig till en destination eller ett besöksmål på ett hållbart sätt. Hållbara transporter är med andra ord viktigt – se till att tydligt informera på er hemsida om möjligheterna att resa till er kollektivt.

 • Elbilar. Elbilar blir ett allt vanligare transportmedel i både Sverige och Europa. Det medför också ett ökat behov av och efterfrågan på laddstolpar. Där sådana finns, där stannar besökaren. Tillgången till laddstolpar kommer vara en konkurrensfördel i framtiden då gäster i större utsträckning kommer välja destinationer och resmål med en laddningsstruktur som fungerar.

Vi vet att båda dessa aspekter är en utmaning i Dalarna, med tanke på våra långa avstånd. Med det sagt: visa att ni är aktiva och medvetna, att ni är på tårna och tänker hållbarhet. Det kan som sagt vara att ni beskriver hur besökaren kan ta sig till er med kollektivtrafik eller att ni informerar över vart närmaste tågstation, busshållplats eller hyr- och/eller laddstation för (el-)bil finns.

Naturen

Naturen är en annan trend och tydlig önskan från besökaren, som i och med pandemin har fått ett enormt uppsving. Allt fler söker sig till naturen och upplevelser utomhus har ökat i status.

Vi har nu i sommar även sett helt nya målgrupper ute i vår natur. Till stor del är det personer som normalt inte semestrar i Sverige, utan istället brukar resa utomlands till exempelvis Medelhavet. I år har de – av uppenbara skäl – istället semestrat på hemmaplan.

Det syns även trender kring olika typer av natur och vilken besökare som söker vad. Här blir således viktigt att rätt målgrupp erbjuds ”rätt” typ av natur och naturupplevelse.

I de trendrapporter vi tagit fram via analysföretaget Kairos Future framträder till exempel fyra olika naturtyper:

 1. Den vilda naturen: Vad vi i Skandinavien ofta pratar om när vi pratar om naturupplevelser,  med exempelvis orörd natur. Det är också den här "naturtypen" vi i Dalarna till största del erbjuder.
 2. Tillrättalagd natur: Med en ökat urbanisering flyttar även naturupplevelserna in i mer tillrättalagda naturmiljöer, för att på så sätt passa målgruppernas önskemål och behov. En stadsbo kanske upplever den vilda naturen som skrämmande. Det kan också handla om att vårt ökade internationella resande genererar besökare som inte är vana vid vild natur. Då kan den här typen av korrigerad eller tillrättalagd natur vara nog.

 3. Artificiell natur: Som namnet också antyder handlar det här om skapade och på "konstgjord väg" framtagna miljöer och natur. Det kan exempelvis handla om Singapores Gardens by the Bay, artificiella vattenfall och skidbackar.
 4. Virtuell natur: Att ta del av naturen virtuellt, exempelvis via Nature Treks, Google Earth och liknande digitala lösningar.

Vy över frusen sjö i solnedgång.
Den vilda naturen är en av de naturtyper som är på uppgång, som dessutom är den som Dalarna till största del erbjuder.

Sociala kanaler

I sociala kanaler syns hur autenticitet och äkthet blir viktigare. Det innebär också att besökare i högre grad kommer att se och lyssna till det som matchar dessa ”kriterier” i deras sociala nätverk.

I och med sökandet efter autenticitet blir det också som företag/destination/besöksmål än viktigare välja vem man samarbetar med och till exempel vilka influencers man låter sprida sitt budskap. Innehåll som uppfattas som genuint och inte för tillrättalagt blir allt viktigare, när besökare är vana vid att se sina vänner dela med sig av oredigerade bilder, videoklipp och upplevelser.

Hur kan den här typen av innehåll då se ut?

 • Det kan exempelvis handla om att ni delar berättelser från vardagen i Instagram Stories. Förutom att förmedla en mer personlig och äkta bild av er som företag, blir det också en uppskattad transparens. Besökare uppskattar företag som tar dem med bakom kulisserna och visar den riktiga – autentiska – vardagen.

 • ”High tech ökar värdet av high touch”, som den digitala experten och företagsledaren Arash Gilan uttryckt det. Det handlar med andra ord om att det som inte går att digitalisera kommer att öka i värde. Även denna trend är något som ger Dalarna en god position, då vi av många redan upplevs som välkomnande. Plus att vi nu har möjlighet att utveckla det personliga bemötandet och värdskapet än mer i och med våra Info-points.

---

Sammantaget kan vi alltså se att mycket talar för Dalarna. Såväl redan existerande som nya trender ligger nära de produkter, besöksmål och upplevelser vi har att erbjuda här. Så när det återigen blir möjligt att på ett tryggt sätt resa – står Dalarna redo att välkomna med mycket av det som besökarna söker efter och vill ha när de återigen ger sig ut på resande fot.

---

Vill du få ännu fler spaningar och djupare insikter? Onsdag 9 december har du som partner till Visit Dalarna möjlighet att ta del av ett  webinarium från Kairos Future, med en unik omvärldsbevakning om hur resandet påverkas mitt i pandemin.

Läs mer: Webinarium med Kairos Future