Två cyklister gör high five.

Ny utbildning säkrar framtidens kompetens

Inför hösten 2021 startar Högskolan Dalarna ett nytt program: "Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa 180 högskolepoäng". Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå och utformas i nära samverkan och samarbete med besöksnäringen i Dalarna.


Det nya högskoleprogrammet är planerat att starta för första gången höstterminen 2021. De antagna studenterna kommer att studera bland annat idrott- och hälsovetenskap, turismvetenskap, företagsekonomi och entreprenörskap. Efter avslutad utbildning kan studenten jobba med olika typer av aktiviteter inom upplevelsesektorn som till exempel friluftsliv, hälsa och idrott i fjällen, vid havet, i staden eller på landet som egenföretagare eller anställd.

Utbildningen är uppbyggd i ett nära samarbete med näringslivet och branschen. Studenterna kommer med andra ord att ha kontakt med näringslivet under hela utbildningen i form av till exempel projektarbeten, gästföreläsningar och verksamhetsförlagda projekt. Då upplevelsebranschen i stor utsträckning riktar sig mot en internationell kommer även sådana perspektiv löpa som en röd tråd genom programmet.

Visit Dalarna är en av utbildningens samverkanspartners och ser otrolig positivt på att den startar. Framför allt för att bygga och stärka kompetensen i branschen inför framtiden. Att utbildningen då genomförs i Dalarna, vid Högskolan Dalarna är extra positivt för besöksnäringen i just vår region.

Den här utbildningen är helt rätt i tiden. Besöksnäringen är en framtidsbransch och intresset för besöksnäring och i synnerhet outdoorupplevelser är större än någonsin, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

Läs mer om utbildningen på Högskolan Dalarnas hemsida: Programmet Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa