Elbil som laddas vid kurbitsmålad laddstolpe.

Sök investeringsstöd för laddstolpar

Vill du installera laddstolpar i anslutning till din verksamhet? Under perioden 8-18 november går det att ansöka om klimatinvesteringsstöd via Klimatklivet, för till exempelvis den här typen av insatser.


Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet kan sökas av både företag, organisationer, kommuner och regioner. Exempel på åtgärder som det är möjligt att söka stöd för är exempelvis att installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Du kan ansöka om stöd den 8–18 november 2021.

Läs mer om klimatinvesteringsstödet på Länstyrelsen Dalarnas hemsida.

Hur stort stödet från Klimatklivet kan bli beror både på vem du är som söker och vilken typ av åtgärd ansökan gäller.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur mycket stöd du kan få.