Flygfoto över Ludvika Gammelgård.

Hej partner! Ludvika Hembygdsförening

På Ludvika Gammelgård finns både ett bergsmansmuseum, ett gruvmuseum, ett mineralmuseum och en konferensanläggning. Allt ska underhållas, skötas och framför allt ge besökare en minnesvärd upplevelse av den historiska miljön. Som partner till Visit Dalarna får Hembygdsföreningen hjälp att nå ut och marknadsföra sig.


Ludvika Hembygdsförening äger och driver Gammelgården, ett friluftsmuseum i centrala Ludvika med fritt tillträde året runt. Den ideella föreningen bildades 1920 och äger hela Gammelgården med sina 38 hus. Allt skall underhållas och skötas. Tina Lindbom på Gammelgården berättar mer.

Vad driver er i arbetet med Gammelgården?

– Vi vill förvalta den historiska miljön, med husen som har anor från 1500-talet. Tio av dem står på ursprunglig plats. Vi vill att besökare skall känna historiens vingslag, att de minns vår fina och välskötta miljö. Vi får mycket feedback från besökare, vilket är bra motivation för oss!

Hur kommer det sig att ni är partner till Visit Dalarna?

– I första hand för att få hjälp med att sprida information om oss och vad vi gör. Dessutom hjälp med marknadsföring, som är en stor och svår bit.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi vill ha fler medlemmar och fler besökare, bibehålla och utveckla Gammelgården, så att fler upptäcker den fina och avkopplande miljön. Mycket av möjligheterna till utveckling är knutet till ekonomin, vilket gör det svårare.

Läs mer om Ludvika Hembygdsförening och Gammelgården på deras hemsida.

Midsommar på Ludvika Gammelgård.
Midsommarfirandet vid Ludvika Gammelgård är en uppskattad och populär tradition.