Man som pratar i mobiltelefon.

Fortsätt berätta vad ni gör under pandemin

Att berätta om de anpassningar och åtgärder du och din verksamhet gör för att trygga smittspridning är avgörande för besökare. Alla indikationer, trendspaningar och undersökningar är samstämmiga: resenärer vill veta vad företag och besöksmål gör. Därför är det viktigare än någonsin att du är öppen och tydlig med dina och era insatser. Fortsätt kommunicera!


Hur anpassar ni er kommunikation?

Med anledning av Coronapandemin måste verksamheter anpassas utifrån de riktlinjer som kommer ifrån myndigheterna. Tänk även på att det är viktigt att kontinuerligt visa och berätta för kunder och besökare om de åtgärder ni vidtar. Allt tyder på att känslan av trygghet är en avgörande faktor när de väljer besöksmål – där trygghetskänslan i mångt och mycket baseras på just vilka åtgärder en anläggning eller aktör vidtar. Därför är det än viktigare att du berättar om vad just du och ni gör – det ökar chansen för att potentiella besökare faktiskt väljer att komma just till dig.

Vi har tagit fram några tips på hur du som företagare kan tänka kring din kommunikation.

Åtgärder i egen verksamhet

Kommunicera synligt på er webbplats vilka åtgärder ni tar i samband med Coronapandemin. Redan tydligt och högt upp på startsidan bör gästen se att ni arbetar med detta. All information behöver inte läggas här men det ska vara enkelt att hitta och länkas till underliggande sida med utförlig information.

Exempel på hur ni kan göra

Här nedanför finns korta exempel och vägledning till hur ni skulle kunna formulera information på er hemsida.

Exempeltext startsida

Viktig information med anledning av Covid-19.

Exempeltext undersida

Våra gäster och vår personals säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer noga myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

Hygien

Förklara vilka åtgärder ni har tagit för att hindra smittspridning. Kan exempelvis vara utökad städning med avtorkning av handtag med desinfektionsmedel.

Restaurang/Frukostservering

Förklara vilka förändringar ni gjort. Kan vara frukostservering till rummet, större mellanrum mellan borden i restaurangen och enbart tallriksservering, matlådor, uteservering med mera.

Aktiviteter

Som aktivitetsföretag är det viktigt att berätta om hur din verksamhet och hur dina aktiviteter kan utövas säkert. Används det till exempel utrustning som rengörs inför varje användande? Hur ser gruppantalet ut vid gruppaktiviteter? Gemensam eller individuell transport?

Boendeanläggningar kan med fördel berätta om aktiviteter som går att utföras med social distansering. Hur fungerar det i gemensamhetsutrymmen?

Om- och avbokningsregler

Förklara era om- och avbokningsregler, är de extra generösa i Coronatider, berätta då det!

Kommunikation i era kanaler

Säkerställ att aktuell information finns på egen webbplats, visitdalarna.se, Facebook, bokningssystem med flera. Gäster som ska besöka er kommer med stor sannolikhet att söka information digitalt. Likväl som information om åtgärder med anledning av Coronapandemin så är öppettider och annan aktuell information viktig att det syns tydligt.

Välj ord- och bild med omsorg

Tänk på hur ni kan kommunicera på de plattformar där ni finns idag, såsom Facebook och Instagram. Med förhoppning om att läget stabiliseras och att en sommarsemester i Sverige är möjlig är det viktigt att fundera över hur ni kan fortsätta kommunicera och vara synliga. Fokusera på inspiration och drömmen om en sommarsemester både i text och bild. Var noga med att anpassa det efter rådande situation, det vill säga gärna utomhusbilder eller öppna ytor och något som skapar längtan efter en sommarsemester hos er. Berätta även om anpassningar som kan vara viktiga för att känna en trygghet i att besöka er, mindre grupper och så vidare.

Hitta goda exempel

Hur gör andra? Prata med branschkollegor eller sök runt på andra aktörers hemsidor och digitala kanaler. Hur kommunicerar de? Vad skriver, säger och gör det – och hur gör de? Hämta inspiration och omsätt i din egen verksamhet.

Använd också #visitdalarna i era inlägg på Instagram. På så sätt kan vi se och fånga upp era inlägg, se vad som händer hos er och kan gemensamt nå en större spridning.