Uppdukad frukost.

Få en kostnadsfri hållbarhetsanalys av din verksamhet

Många företag arbetar hållbart utan att riktigt veta om det, eller hur verksamheten kan utvecklas till att bli ännu bättre. Som företagare har du nu möjlighet att få en kostnadsfri analys av din verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Hållbar turism är ett begrepp där insikter om hur vårt resande och våra val påverkar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I takt med att medvetenheten och efterfrågan på hållbara produkter blir större är det viktigare än någonsin att arbeta aktivt och långsiktigt med hållbarhet i fokus.

Visit Dalarna ser att framtidens resenärer kommer att söka sig till de regioner, destinationer och företag som har ett tydligt fokus på hållbarhet. Det handlar om att upplevelseproduktion inte tär på resurser i form av miljö och kulturhistoria, att vara långsiktigt lönsamma och att Dalarnas besöksnäring tillsammans med kommunerna bidrar till en hållbar samhälls-utveckling för oss som bor här.

Vi behöver med andra ord ditt bidrag för att utveckla Dalarna till en hållbar destination och en bra plats att leva, verka och bo på.

Kostnadsfri analys av hållbarhet i din verksamhet

Som företagare har du nu möjlighet att få en kostnadsfri analys av din verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tillsammans tittar vi på vad som görs idag och vilka områden som kan förbättras. Det omfattar bland annat hälsa och säkerhet; lokal, social och ekonomisk nytta; miljö och klimat; tillgänglighet och kundnöjdhet. Analysen tar cirka 3-4 timmar och resulterar i en rapport med handfasta råd och underlag för att du ska kunna skapa en handlingsplan och prioritera var du ska lägga fokus i ditt företags arbete med hållbarhet. Analysen kan även vara en hjälp till hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete till dina kunder och, om du önskar, ett steg till att ansöka om någon av de certifieringar som finns för företag i besöksnäringen.

För att boka en tid för analys

Kontakta Ulrika Andersson
ulrika.andersson@vsitdalarna.se, 010-600 29 31