Dalastudion 29 juni 2021 handlar om konferenser och möten på dalavis.

Dalastudion om Möten på dalavis

Den 29 juni kl 10.00 är det återigen dags för Dalastudion. Den här gången är ämnet Möten på dalavis, det unika koncept som Visit Dalarna tagit fram för aktörer som behövt hitta nya alternativ och erbjudanden till traditionella konferensgäster. Hör mer om utomhuskonferenser och hur du kan ställa om till en marknad där villkoren nu är helt annorlunda.


Pandemin har tvingat mötesindustrin att ställa om till säkrare möten och gruppaktiviteter, men också till hybridmöten. Allt fler företag och grupper söker efter alternativ som kombinerar möten med kringaktiviteter, gärna aktiva sådana i utomhusmiljö. Inte minst har just utomhusaspekten blivit än mer avgörande i samband med covid-19. Dessutom talar allt för att de förändrade krav och förfrågningar vi ser nu kommer att finnas kvar i framtiden - det handlar inte om en snabbt övergående trend. Att kunna erbjuda attraktiva konferens- och mötesprodukter blir därmed helt avgörande.

Under Dalastudion den 29 juni får vi inspiration och kunskap under en timmes digital sändning. Temat är Möten på dalavis och handlar om just omställningen till nya typer och former av möten. Lyssna på bland andra:

  • Sandra Larsson, säljansvarig på Säfsen Resort.
  • Fredrik Mattson, hybridmötesexpert Ordrum.
  • Johan Engström, affärsutvecklare Visit Dalarna

Se Dalastudion i efterhand

Missade du live-sändningen? Här kan du ta del av Dalastudion om Möten på dalavis:

---

Frågor?

Kontakta moderator och projektledare Niclas Johansson

niclas.johansson@visitdalarna.se / 070-6521768

Det här är Dalastudion

Dalastudion är ett forum där Visit Dalarna anordnar olika digitala aktiviteter, så som webinarium och utbildningar. Här delar vi inspiration, information, omvärldsanalyser och trendspaningar. För delade erfarenheter och kunskaper ger nya, viktiga lärdomar för framtiden.